VENUS * TV

Empowerment door spiritualiteit

~ Remember who you are! ~


Our deepest fear is not that we are inadequate.
Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.
It is our light, not our darkness, that most frightens us.
We ask ourselves, who am I to be brilliant,
Gorgeos, talented and fabulous?
Actually who are you not to be?
You are a child of God/dess.
Your playing small doesn’t serve the world.
There is nothing enlightening about
shrinking so that other people won’t feel
insecure around you.
We are born to make manifest the glory
of God that is within us.
It’s not just in some of us, it’s in everyone.
And as we let our light shine,
we unconsciously give
Other people permission to do the same.
As we are liberated from our fear, our
presence automatically liberates others.
   Inauguration speech Nelson Mandela by Marianne Williamson

You are a star *

Venus* Tele-Vision (Morgen- en Avondster) symbool van de energie van het vrouwelijke en een lichtbaken van veler culturen en allerlei pelgrims te land en ter zee. Tele betekent dichterbij halen en vision visies; dus tv als middel om de visies van o.a. culturen dichter bij ons te brengen. Wij noemen dit "spirituele antropologie".
De uitzendingen van Venus TV hadden als doel "Empowerment door spiritualiteit" d.w.z. mensen te inspireren hun unieke gaven en capaciteiten te vinden door leiders van de samenleving te interviewen hun levenspad met name hun spirituele pad met ons te delen.


Geschiedenis Venus*TV (1996- maart 2002)
Venus TV begon in september 1996 mede dankzij sponsoring van ABC-bookshop en later Sun & Earth Creations met haar 2-wekelijkse uitzendingen via Salto A2 voor locaal Amsterdam. Binnen 3 maanden was het het meest bekeken programma omdat zappers bleven kijken. Zij was opgericht door Anke van Ziel (antropologe) uit een wens om "goed nieuws tv" te maken en als ode aan de godin Venus en de vrouwelijke energie die de laatste eeuwen nogal karig aan bod kwam. Debora Chömpff voegde haar bijdrage begin 1997 toe.
Maart 2002 besloten wij met bijna 100 programma's "onze spirituele antropologische documentaires", zoals wij deze noemden, te stoppen om nieuwe uitdagingen aan te gaan zoals een bijdrage te leveren aan een "spirituelere" economie.
(zie Health & Wellness pagina)


Tekst uit 1996:
"Wij komen namelijk steeds meer tot de ontdekking dat er meer is dan inhoudsloos werken van 9-5.
We merken dat veel mensen in deze tijd op een kruispunt staan. Oude zekerheden vallen weg of blijken te benauwd en dan ...gaapt het onbekende en staan we voor onze spirituele crisis.
Wezenlijke vragen komen in zo'n crisis naar boven als "Wie ben ik. Waarom ben ik hier? Wat is het doel van mijn leven."
De mensen die we interviewen hebben zich deze vragen gesteld en ieder van hen heeft haar of zijn eigen antwoorden gevonden.
Zo'n zoektocht brengt je weer in contact met dieper leven, met je waarden van binnenuit. Dat je de wereld mee-creeert, dat jouw stem telt. Dat je je eigen kracht en gaven op kunt nemen."


Venus * TV Uitzendingen/programs:
Deze interviews met bijzondere mensen die een bijdrage of inspiratie aan de samenleving hebben geleverd, willen wij met een groter publiek delen en zijn nu op DVD te bestellen.
Op de lijst vindt u de onderwerpen en uitzendingen van spirituele leiders, shamanen, medicine people, healers, wetenschappers, kunstenaars, heelwording met dolfijnen, soefisme, economen, astrologen, een theologe over gesprekken met kinderen over hun vorige levens, de indigo kinderen etc, etc.”

 

Lijst Venus*TV Uitzendingen/programs:
(Klik op sterrren)

List Venus*TV programs

Venus TV Events~
Venus TV heeft velerlei workshops, cursussen en lezingen georganiseerd. De mooiste uitdaging was een van de grootste shamanen uit Amerika naar Nederland te halen Hyemeyohsts Storm. Hij was degene die met zijn boek Seven Arrows (1972) de native Americans hun waardigheid en esoterische kennis terug gaf en een opleving veroorzaakte over de hele wereld.
In 1998 presenteerde hij in Nederland zijn derde boek "Lightningbolt" de geschiedenis van de Maya's en hun migratie over heel Turtle Island (Amerika).

Venus*TV Event 1998: Maya Teaching Event
(Klik op het Flower Soldiers Schild)

VTV events


>>To HOMEPAGE>>

Venus TV now Whole Earth * TV ~ Amsterdam * Netherlands - tel:**31(0)20 6814 858
e-mail to: venustv@xs4all.nl of whole-earth.tv@xs4all.nl

© 2006-2017 All rights reserved * Html & Design: Raven