Dancing the Circle of Life

~ The path of Soul ~Medicijnwiel | De richtingen & Innerlijke Familie | Regenboog Cirkel | Activiteiten | Shields Art | Shamanic Prayer |

~ Dansen met het Medicijnwiel of Levenswiel ~
~ Het pad van de Ziel ~

Het wiel of de cirkel symboliseert in vele culturen de cyclische beweging van de natuur, haar wetten en de heelheid van het universum.
Het Medicijnwiel of Levenswiel symboliseert bij de Indianen (de oorspronkelijke bewoners van Amerika/Turtle island) ook de innerlijke wereld.
Een spiritueel psychologisch systeem om je eigen levenspad, het pad van je Ziel in kaart te brengen, je visioen of gave (je medicijn voor de wereld) te vinden en dat op aarde te realiseren of manifest te maken. Alle moeilijkheden op je levenspad zijn groeiprocessen die je in je cirkel kunt plaatsen en van alle kanten kunt bekijken en oplossen.

Om te kunnen dansen met het medicijnwiel zullen wij onze eigen cirkel en vooral onze Innerlijke Familie eerst moeten leren kennen en helen. Dit betekent dat we alle richtingen zullen moeten doorleven en ten eerste werken aan onze basis de vier hoofdrichtingen, de vier elementen, deze zijn verbonden aan de schilden (shields) van onze Innerlijke Familie die wij vervolgens horen te balanceren.
Zodra we onze Innerlijke Familie via de Shields (onze potenties) hebben gebalanceerd zal onze gave (Medicine) voor de wereld zich openbaren.
Reflectie oefening: Waar is onze cirkel zwak of juist te sterk, bijvoorbeeld hebben we te veel Vuur of te weinig Aarde (gronding); of houden we teveel emoties en sentimenten vast (Water); of geven we te veel commentaar en durven zelf geen besluiten of verantwoordelijkheid te nemen (Lucht).


Sacred Medicine Wheel


~~~~~~

To top

De vier hoofd richtingen van het Wiel, de elementen en de Innerlijke Familie.
Elke richting staat voor een bepaalde energie.

Het OOSTEN staat voor levensenergie - element VUUR - levensdroom/visie - inspiratie - passie.
Hoe staat het hiermee in ons leven, kan je energie en inspiratie omzetten in creativiteit of ben je machteloos en depressief?
Depressie en machteloosheid komt omdat je je gave, je levensdroom/visie voor de aarde niet kent.
In de Shields is deze richting bij de Volwassen Man (hele Man) zijn Innerlijk kleine Meisje, bij de Volwassen Vrouw haar Innerlijk Jongetje. In de Shield van het kleine Jongetje wordt deze zijde gesteund door het Kleine Meisje en andersom.

Het WESTEN staat voor acceptatie - element AARDE - introspectie - realisatie - creativiteit.
In de Innerlijke Familie wordt deze Shield bij de Volwassen Man vertegenwoordigt door de Hele Vrouw en bij de Volwassen Vrouw de Volwassen Man.

Heb je geaccepteerd dat je op aarde leeft, ben je werkelijk geincarneerd, kan je in de maatschappij je ideeen realiseren?

Het ZUIDEN staat voor ware gevoelens - element WATER - het natuurlijk kind - groei - onschuld en vertrouwen, vreugde en plezier.
In de Innerlijke Familie wordt het Zuiden bij de Volwassen Man gesteund door het Kleine Jongetje en bij de Volwassen Vrouw haar kleine Meisje. Zolang je geen balans met je Innerlijke Kinderen hebt dan zul je niet een compleet of volwassen Man/Vrouw worden.
Om een bijdrage met je eigen gave aan de wereld te geven is het dus van belang om je onbegrepen of veronachtzame innerlijke kinderen te begrijpen en heel te maken en hierdoor zal je relatie met je Aardse Familie ook balans brengen.
Hoe ga je met je gevoelens om, kan je net als de natuur groeien en veranderen, heb je plezier in je leven en werk.

Het NOORDEN staat voor wijsheid - element LUCHT - het denken met het hart - kennis en handelen.
In de Innerlijke Familie staat deze richting voor de Man de Volwassen Man, de Vrouw de Volwassen Vrouw, bij het Jongetje het Jongetje en het Meisje het Meisje.
Is je Innerlijke Familie in balans dan begrijp je de verbanden, je denkt met je hart, je neemt besluiten en verantwoordelijkheden in navolging van de natuurwetten en je weet wat je te doen staat voor de wereld, dans je je Medicijn voor het grote geheel.

Na het Oosten, Westen en Zuiden te hebben doorlopen en in het Noorden te zijn beland, voel je hier de dankbaarheid, kennis en wijsheid. Na de richtingen van de cirkel te hebben doorkruist, kom je in het Zuiden van de Middencirkel de ___ (5) = de Ware MENS, hier representeer je de Ware MENS met mededogen en verantwoordelijkheid om vervolgens de volgende cirkels te doorlopen tot completion, de voleinding of vervulling (20 Westen van de MiddenCirkel).

De structuur van het Medicijnwiel (je Gaven-wiel/Levenswiel) kan je helpen in balans te komen en de werkelijke doelen op aarde te realiseren.

Maya Wheel

~~~~~~

To top

De REGENBOOG CIRKEL
De vier hoofdrichtingen staan ook voor de vier hoofdrassen.

Hoe is de Oosterse mens (Oosten/energie) in jou vertegenwoordigd, doe je aan Chi Kung, Tai chi of Aikido bijvoorbeeld.
Ben je net zo verbonden met de natuur als de Amerikaanse indianen (Zuiden) of ben je meester van de dans en ritme zoals de Afrikanen (Westen).

Bovenal ken je je eigen 'roots'(wortels) wel, je oersprong en oerkracht.
Waar kom je oerspronkelijk vandaan.
Dan zijn er nog de tussenrichtingen het Z.O. onze voorouders, van wie wij levenswijsheid kunnen opdoen. Z.W. de droomtijd, de brug tussen tonal en nagual, de organisatie van onze droomwereld en de maatschappij. Het N.W. staat voor de natuurwetten, karma, oorzaak en gevolg; het N.O. energie op/afname, het ontwerp en de nieuwe wetenschap (Quantum).
Om tot voleinding van de cirkel (heelheid) te komen moet je ook nog het pad van de middencirkel aflopen de ware Mens in het Zuiden; het Hoger-Zelf in het Noorden; de Ziel/de Schaduw in het Oosten tot de Voleinding in het Westen.

Deze delen leren kennen en integreren maakt dat je bewuster in het leven staat en leeft met de natuur en haar aardbewoners.

~~~~~~

Debora had van jongsaf al helderziende gaven en toen ze in 1961 op 8-jarige leeftijd naar Nederland verhuisde kwam zij ook hier in contact met een kruidenvrouw en daardoor met het Westers spiritueel denken. Vanaf 1978 studeerde ze zowel de Oosterse als de Westerse genees- en levenswijzen om de verschillende culturen in haar te verenigen. Jarenlange praktische lessen en initiaties volgden van diverse "medicine people" tot aan shamanen van diverse culturen. Vanaf 1983 was ze een actief verspreider van spiritualiteit & sjamanisme in Nederland eerst als organisator en assistent maar spoedig moest zij zelf aan de slag met haar eigen healing methodes, concerten, workshops, exposities en performances. Hyemeyohsts Storm gaf haar de sjamanen naam Raven.

De inspiratiebronnen van het Maya Medicijnwiel zijn afkomstig van Noord en Zuid Amerikaanse shamanen en medicine people maar bovenal van de Rainbow shamanen als Hyemeyohsts Storm (zie Seven Arrows, Song of Heyohkah en Lightningbolt), Margit Bohdalek (Le Chamanisme, sagesse naturelle), en medicine woman Marilu Lörler (Genezing volgens het Medicijnwiel/Die Hueter des alten Wissens).


De Regenboog Cirkel Activiteiten en diverse trainingen in Healing, Medicijnwiel, de Innerlijke Familie, Vison Quest, shamanistische natuurbeleving, persoonlijke coaching in sjamanisme worden sinds 1983 gegeven in de natuur op diverse plekken of  in het Regenboog Atelier in Amsterdam.


To top

The Shields
North shield:
	Eagle/Raven 
	Vision I received
	in 1983 in a Vision Quest
West shield: 
	Mother & child
	Materia 
	Maria 
	Mother Earth Center shield: 
	Soundshaman
	catalyser
	mediator
	of worlds through 
	sound & vibrations East shield: 
	Challenging the wise
	in order to gain strength,
	power and wisdom
South shield: 
	our Inner Child
	trust, innocence
	joy & playfulness
	true feelings

~ ~ ~ ~ ~ ~

To top


Foto: In prayer 2007


Shaman I am,
limitless and free
Bridging the worlds of
form and vision
Nature awakes to liberate me
My mission to serve and
shatter illusion

I ask that my gifts may bring
about change
I ask for peace & evolution
I open my heart & awaken my mind
to the powers of healing & resolution
Shaman PrayerFoto: Boomvrouw 2007


2HOMEPAGE Whole Earth TV

To website Raven Dreamdancer

© 2006-2017 All rights reserved * Html & Design: RAVEN